Torshälla fyr

Torshälla fyr
Torshälla fyr nordost Torshällaåns mynning i Mälaren. Ligger på de små öarna "Torshälla limpor"
Fotograf

Sune Wilhelmsson