Ruths gränd 4, 2016

Ruths gränd 4, 2016
Här låg tidigare Holmens skolas utedass.
Byggnaden tillhör kvarteret Borgmästaren