Styrelsens sammansättning


Styrelsens sammansättning fr.o.m. 27 april 2019

Per Sandstedt, ordförande

Carl-Erik Andersson, kassör

Lena Gunnarsson, ledamot

Vidar Ferm, ledamot

Lasse Johansson, ledamot

Britt-Marie Rolf, ersättare

Jonas Clevesson, ersättare

Ida Wahlgren, ersättare

 

Förening:

Torpöns Hembygdsförening

Skapad av: Vidar Ferm (2018-11-08 22:42:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vidar Ferm (2019-05-06 20:57:40) Kontakta föreningen