Studiecirkeln "Torpön 1950 - 2020

Den 21 oktober 2018 hade vi en filmvisning i Solviken. Drygt 60 personer såg filmen "Bykåka", en inspelning av teaterföreställningen med samma namn som spelades vid Bodaviken 1984. Flera av föreningens tidigare och nuvarande medlemmar agerade.

Filmkvällen var också upptakt till studiecirkeln Torpön 1950 -2020, vilken syftar till att dokumentera vad som hänt på Torpön under senare tid. Häftet "Från Färjan till Dragsbron" (som finns i sin helhet i digital form här på vår hemsida) beskrev främst gårdar, torp och backstugor, men nyare bebyggelse av fritidshus fanns inte med. Dessutom har en del företag etablerats efter det att häftet skrevs.

Vi hade vårt första möte i studiecirkeln "Torpön 1950 -2020" i Björkevik den 18 november 2018

Det största delprojektet blir inventering av Torpöns fastigheter, d.v.s. en fortsättning och utvidgning av det arbete som resulterade i häftet "Från Färjan till Dragsbron". Det finns drygt 150 fastigheter på ön och de närmaste småöarna, så det blir ett omfattande arbete. Därför delades detta delprojekt geografiskt, så att en grupp med Hans Ek som sammankallande, dokumenterar fastigheterna på öns norra del, en annan grupp med Maria Cleveson som sammankallande, mitten på ön och den tredje gruppen, med Pär Sandstedt som sammankallande, den södra delen.

Övriga delprojekt blir dokumentation av historiska och nuvarande föreningar och näringsliv, bl.a. Hembygdföreningen, Byalaget, Arbetarkommunen, Sportklubben, Badmintonklubben, Färjeläget, Campingen och Stensnäs lanthandel. Bara för att nämna några.

Även du som inte var med på mötet, är givetvis välkommen att delta i det fortsatta arbetet. Du kan kontakta någon av de sammankallande i fastighetsinventeringen eller till Carl-Erik Andersson, Lennart Östberg eller Vidar Ferm. Du kan också anmäla dig via kontaktmallen på denna hemsida.

Vi kommer att närmare presentera upplägget och kanske också lite om vad vi hittills åstadkommit på årsmötet den 27 april.  Men vi räknar med att projektet kommer att pågå i två år, så det går bra att hoppa in när som helst!


Editerad av: Vidar Ferm (2019-03-25 18:58:39)