Styrelsen

Styrelse 2016

Ordförande Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, 046-14 14 36, 0739-14 14 99 [email protected]

Vice ordf Nils Englesson, Spårsnögatan 65, 226 52 Lund, 046-30 76 06, 0731-52 32 36 [email protected]

Sekreterare Sven Hellerström, Hällestad 482, 247 95 Torna Hällestad, 046-531 83 [email protected]

Kassör Anna Lagergren, Veberöd 721 Eneberga, 247 96 Veberöd, 046-820 39, 0704-60 79 15 [email protected]

Ledamöter Gunilla Andersson, Stenemaden Hällestad 191, 247 95 Torna Hällestad, 046-531 63 [email protected]

Birger Bengtsson, Veberöd 421, 247 96 Veberöd, 046-802 05

Jan Lundin, Bonderup 431, 247 94 Dalby, 046-20 09 07, 070-517 08 35 [email protected]

Kaj Wirenbook, Sandvägen 18, 247 45 Torna Hällestad, 046-53 33 35, 070-830 96 10 [email protected]

Vakant plats

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter