Medlemskap

Vill du bli medlem?

För att bli medlem i Torna Härads hembygdsförening sätter du in medlemsavgiften på bg 235-8133.

OBS! ANGE NAMN OCH ADRESS

Eller kontakta Anna Lagergren så skickar vi inbetalningskort

[email protected]

0704-60 79 15/046-820 39

Huvudmedlem  80:-         (2017: 100:-)

Familjemedlem 20:-         (2017: 30:-)

Som medlem i en hembygdsförening stödjer du arbetet med att förvalta bygdens historia och kulturarv.

Som medlem i Torna Härads Hembygdsförening hjälper du bland annat till att hålla Bonderups mölla och Hasslemölla vid liv och i skick.

En gång om året får du skriften ”Tornabygden” som ges ut av föreningen. Den innehåller artiklar om vår hembygd och annan information som kan vara av intresse.

Ett par utfärder till kulturhistoriskt intressanta platser arrangeras också varje år, till självkostnadspris. Dessa brukar vara mycket trevliga och uppskattade!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter