Museet


 

 

Image

Handelsbod med inredning från 1880 talet.

Vårt Muséum är inrymt i ett gammalt handels-magasin från 1881. Det är en av Töreboda tätorts äldre byggnader. För att ge överskådlighet arbetar vi konsekvent med ett montersystem t.ex. skomakarens, smedens, snickarens, frisörens o.s.v. montrar. För närvarande 20- talet montrar. Första samlingen föremål kom från små privata samlingar- Birger Björks, Lars Malcolmssons m.fl. Öppettider under sommaren, maj, juni, augusti och september tisdagar 10-13. Under juli tisdagar och torsdagar 11-15.


Tvättmonter

Editerad av: Stig Karlsson (2019-01-03 09:00:16)