Historia


Källa: John Arvid Hellström Tidning för Skaraborgs Län 1936.

Töreboda blir stationssamhälle.

Den 25 juli 1859 lades den sista järnvägsskenan in å sträckningen Töreboda – Göteborg och därmed fick vårt samhälle järnvägsförbindelse söderut. Platsen där järnvägsstationen ligger, var en veritabel sumphåla, men Karl XV, som 1859 besökte platsen och därvid sjönk ned till mitt på stövelskaften i gyttjan, förklarade ” här skall stationen ligga.” ”Även om jag skall fylla det här gyttjehålet med femöringar ” lär han ha tillagt. I en skrift från 1859 kan man läsa följande: Västra stambanan möter här Göta Kanal, som i en ganska sned riktning skall övergås. Man bör antaga, att ordentliga landsvägar snart nog komma att anläggas mellan denna viktiga station och närmaste stora landsvägarna. De vägar, som nu finns, äro nämligen knappast farbara. Den gamla obetydliga gården Töreboda, varav järnvägs – och kanalstationen fått sitt namn, lärer bliva gästgivaregård innevarande höst. De vidlyftiga arbeten, som erfordras i och för banans ledande över kanalen, äro ännu ej färdiga, endast en bassäng är utgrävd. Resande norrut fingo fortsätta med diligensen ännu några år, men 17 september 1862 lades den sista skenan in å bansträckan Töreboda – Stockholm, och därmed var förbindelsen mellan landets största städer verklighet. Klockan 11.30 på förmiddagen den 4 november 1862 anlände invigningståget med Karl XV och en kunglig svit på ett hundratal personer jämte representanter för de fyra stånden till Töreboda. Då festtåget anlände stodo 45 man av Mariestads frivilliga skarpskyttekår uppställda på plattformen och skyldrade gevär under det att parad -marschen slogs. Konungen, som åkte i öppen vagn, steg ur och hälsade mannarna, och generalfälttygmästaren, som var med i sviten, passade på att lämna kåren anvisningar rörande begagnande och vård av gevären.
I dåvarande godsmagasinet avåto skarpskyttarna därefter en festmåltid, innan de återvände till Mariestad. Baningenjören Johan Lars Grönvall bosatte sig i Töreboda i september 1860, och det var han som anlade vår lilla men vackra järnvägspark. Han deltog för övrigt livligt i arbetet med samhällets utveckling.

Förening:

Töreboda-Björkängs Hembygdsförening

Skapad av: Töreboda-Björkängs Hembygdsförening (2012-06-25 09:37:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Töreboda-Björkängs Hembygdsförening (2018-12-23 08:38:38) Kontakta föreningen