Magasinet


Magasinet byggdes år 1881.

E A Kylander hade magasin även i Sjötorp för spannmål.

Han köpte in havre och råg i stora partier som sedan lastades ut på båtar. Kylander hade även försäljning av specerier där nu handelsboden är.

År 1914 köpte firma Eriksson & Karlsson rörelsen på Kungsgatan 6, stora magasinet. På nedre botten lagrades handelsgödsel, på andra våningen havre och korn och på tredje våningen vete och råg.

Spannmålen kom i säckar som tömdes upp i bingar. För att torka säden måste den ösas varvid luckorna i väggarna öppnades för att få fläktverkan. Utan denna ösning var det stor risk för mögel i bingarna, och att grobarheten nedsattes.

Rensverket – för sin tid mycket modernt – och hisstrumman finns kvar i norra delen av magasinet.

Magasinet är en 2 ½ - vånings, rödmålad, timrad byggnad med rött tegeltak. De vitskurna fönsteromfattningarna och spetsbågfönstren på gavlarna är tidstypiska detaljer. Dörrarna och fönsterluckorna är brädfodrade, svartmålade. Vid renoverings arbeten 1986 upptäcktes text i vita bokstäver på norra gaveln och den har tagits fram och målats i. Att även den östra fasaden varit målad  med vit text framgår av ett foto från 1916.

Som motiv för bevarande av magasinet anförs: magasinet är det sista konkreta vittnet till en omfattande handelsverksamhet, som kom till stånd under kanalens och järnvägens anläggning och som utgör grunden för Törebodas existens.

DÄRFÖR BÖR DET BEVARAS.

Töreboda kommun inköpte magasinet 1986 och ställde det i ordning och sedan 1987 har Björkängs Hembygdsförening enligt avtal fått disponera magasinet som hembygdsmuseum.

Förening:

Töreboda-Björkängs Hembygdsförening

Skapad av: Töreboda-Björkängs Hembygdsförening (2012-06-13 17:05:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Töreboda-Björkängs Hembygdsförening (2018-12-31 15:55:59) Kontakta föreningen