Nasume Ab (43)

Enl. "Nasumebygden" (Nasume grannlag), av Gerorg Ekström:

(43) Nasume Ab
Efter korsningen med Mellanväg och på vägens
södra sida låg två boplatser tillhörande fastigheten
Nasume Ab omfattande 69 ha, ägare Lars Jacob
Jacobsson.

Boplats nr 43 beboddes av Olof Olofsson Ansén.
Här låg en manbyggnad av sten under tegeltak,
ett ladugårdshus av sten under spåntak och ett
småhus av sten under brädtak.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-21 23:43:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tor Ahlström (2014-06-21 23:43:16) Kontakta föreningen