Nasume Ab (42)

Enl. "Nasumebygden" (Nasume grannlag), av Georg Ekström:

(42) Nasume Ab
Efter korsningen med Mellanväg och på vägens
södra sida låg två boplatser tillhörande fastigheten
Nasume Ab omfattande 69 ha, ägd av Lars Jacobsson.
Boplats nr 42 beboddes av Johan Petter Hallberg.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-21 23:05:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-21 23:05:09) Kontakta föreningen