Nasume 1:27 Am(17) (Zetterquista)

Enl. "Nasumebygden" (Nasume grannlag), av Georg Ekström:
(17) Nasume Am
Efter korsningen med Licksarveväg och på den vägens
norra sida, alldeles intill Nasume myr, låg gården
Nasume Am (Nasume 1:27) omfattande 41 ha, med
ägare Carl Jacobsson. Under laga skiftets gång
överläts fastigheten till Johan Anton Petter Fors-
berg [f. i Stenkumla 15 september 1870] med
hustrun Anna Hulda Elisabeth Yttergren [f. 22 maj 1872].

Här låg en manbyggnad av trä under spåntak, en
"kammare" av trä under spåntak och ett ladu-
gårdshus av sten och trä under spåntak. Såväl
skifteskartan som 1929 års skjutfältskarta visar
fyra byggnader på denna plats.

Kronan övertog fastigheten av Forsberg genom ex-
propiering år 1899. Familjen flyttade till Norrgårda i
november 1900 och emigrerade sedan till Amerika
1901. Stället kom att kallas "Zetterquista" efter den
officer som disponerade bostaden.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:52:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tor Ahlström (2014-06-21 22:52:57) Kontakta föreningen