Dyple 1:13 (Toftavägen 279)(Hanssons)

Enl. Gotlands Läns Bebyggelse 1956:

Dyple 1:13
Postadress: Gotl Tofta.
Areal:21 ha, varav 8,5 ha åker, och 8,5
ha tall- och granskog.
Djur: 2 hästar, 3 kor, 4 svin, 40 höns.
Taxv: 14.000. Gården i släktens ägo
sedan 1889. Mangårdsbyggnad, 1½
vån, från 1878, ombyggd 1937, av
kalksten under spåntak, 4 rum,
kök, källare. Flygelbyggnad av sten
under tegeltak. Ladugård från 1874
av sten under spåntak; samman-
byggd med lada.

Ägare: Hemmansägare Rudolf Hans
Gabriel Hansson f. 21/6 1894, son
till Johannes Hansson och Anna f.
Jakobsson. Syskon: Maria f. 1896.

Ägs numera av Svante och Barbro Larsson


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-22 13:16:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-12-09 17:44:16) Kontakta föreningen