Dyple 1:15 (Toftavägen 280)

Enl. Gotlands Läns Bebyggelse 1956:
Dyple 1:15 m fl
Postadress: Gotl Tofta. Tel 61.
Areal: 57 ha, varav 20 ha åker, lermylla
och stenbunden jord, och 37 ha björk-,
tall- och granskog.
Djur: 4 kor, 4 ungdjur, 10 svin, 60 höns.
Taxv: 26.800.
Mangårdsbyggnad från 1915 av trä under
eternittak, 4 rum, förstuga, veranda, kök,
källare, elljus, elkraft.
Flygelbyggnad av sten under tegeltak.
Ladugård från 1890, moderniserad 1954,
av sten under spåntak. Lada och maga-
sin. Traktordrift.

Ägare: Hemmansägare Gunnar Axel
Olofsson f. 17/9 1896, son till Johan
och Matilda Olofsson, gift med Alice
Broberg f. 4/5 1898, dotter till Edvard
Broberg och Matilda f. Pettersson.
Barn: Margit 1916, Birger 1919, Karl
Gustav 1922, Artur 1933, Gunnar 1938.

Enl. Gotland Vår Hembygd 1995:
Dyple 1:15
Byggår: början av 1900-talet. Stomme:
trästomme, fasad: reverterad. Areal:
6 ha åker, 2 ha skog, 5 000 m2 tomt,
1,5 ha betesmark.
Tidigare ägare: Jan Onoski och
Maria Ögger.

Ägare: Nilsson, Ing-Britt f. 1953
sekreterare.
Barn: Camilla f. 1975 mammaledig,
Jonny f. 1976 mattläggare, Thomas
f. 1978 studerande, Peter f. 1982
skolelev.

Övrigt: Huset är byggt i 1½ plan med
källare. Gården är en jordbruksfastighet.
De tidigare ägarna köpte fastigheten
1991 av Karl-Fredrik Jakobsson och de
nuvarande ägarna köpte den i augusti
1995. På gården finns idag ridhästar
och höns. Åkermarken arrenderas ut.
Till fastigheten hör även gårdshus samt
uthus.

Numera affär i ladugården "Tofta Outlet"


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:04:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-22 11:04:49) Kontakta föreningen