Regoffpaviljong

Regementsofficerspaviljong
nr K 0152.001
Utförande:
Äldre del 17,90 x 6,90 m.
(Flyttad från Nasume 1:37 år 1902)
Tillbyggnad år 1909-10 15,10 x 7,40 m.
2 våningar.
Byggnad av trä under tegeltak.
Rödmålad. Rött tegel.

Grund: Äldre del kalkstenssockel.
Tillbyggnad gjuten betongsockel, putsad.

Bjälklag: I huvudsak träbjälklag.

Ytterväggar: Äldre del, liggande stockpanel.
Tillbyggnad, liggande fasspontad panel.

Innerväggar: Träkonstruktion beklädd med masonite.

Takstolar: Äldre del, takspärrar c/c 1200 brutet tak.
Tillbyggnad, liggande fasspontad panel.

Yttertrappor: Äldre del, granit.
Tillbyggnad, betong.

Övrigt: Oljeeldning (värmekulvert).
El-installation.
Nödbalkong.
Terass mot väster.
Utvändigt trapphus i trä.

Huset eldades upp 1984-04-28 (se sista bilden)


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-22 14:51:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tor Ahlström (2014-06-22 14:51:19) Kontakta föreningen