Skeppssättningar

Enl. Wikipedia:
Gnisvärds skeppssättningar
Gnisvärds skeppsssättningar i Tofta socken
på västra Gotland är fornlämningar från yngre
bronsåldern.
Skeppssättningarna tillhör Gotlands bäst be-
varade och ligger straxt söder om infartsvägen
till Gnisvärds fiskeläge.

Den ena är Gotlands största och är 47 meter
lång och 7 meter bred. Den består av omkring
100 tätt ställda stenar. Stäv- och akterstenen
är högre än de andra och är cirka 1,3 meter
höga.
Skeppssättningen är omgiven av två mindre
runda stensättningar.

Knappt 100 meter söderut ligger en stor
skeppssättning som är 36 meter lång och
4 meter bred. Skeppssättningen är om-
given av två mindre runda stensättningar
och ett gravröse som är 16 meter i dia-
meter samt ytterligare en skeppsättning
som är mindre och skadad.

Omkring 200 meter österut ligger ett
gravfält som består av ett gravröse och
åtta runda stensättningar.

Ett annat stort gravmonument i Gni-
svärd är ett röse som ligger mellan
skeppssättningarna och fiskeläget
och är 23 meter i diameter och 2,7
meter högt.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:46:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-21 22:46:54) Kontakta föreningen