Rangstäde 1:1

Enl. Svenska Gods och Gårdar 1940:
Rangstäde
Postadr.: Gotlands Tofta.
Areal: Total 29,75 har, därav 14 åker,
15,75 skog. Tax.-v. 8.600.
Jordart: Grusbl. mylla, något lermylla.
Skogsbest.: Tall- o. granskog, något
björkskog.
Manbyggn. uppf. 1890, senare tillb.
Ekonomibyggn. uppf. samtid. med
manbyggn., senare tillb.
2 hästar, 6 kor, 1 ungdjur, 6 svin,
75 höns. Reakt.-fri besättn.
Gården till släkten omkr. 1850 ge-
nom Vahlberg o. h. h. Hana. Nuv.
äg. övertog den 1925 efter sin fader.

Äg.: Ragnar Larsson f. 1893. Son
till August Larsson o. h. h. Emma
f. Cederlund. Gift 1928 med Agnes
Larsson f. 1902.
Barn: Vera f. 1921, Emy f. 1928,
Sven f. 1930, Margit f. 1932,
Yngve f. 1937.

Enl. Gotlands Läns Bebyggelse 1956:
Rangstäde 1:1 m fl
Postadress: Gotl Tofta. Tel 35.
Areal: 25 ha, varav 17,5 ha åker, sandjord
och stenbunden jord, och 14,5 ha blandad
barr- och lövskog.
Djur: 2 hästar, 4 kor, 5 ungdjur, 4 svin, 40
höns. Taxv: 20.000.
Gården i släktens ägo sedan 1880.
Mangårdsbyggnad, 1½ vån, från 1895,
ombyggd 1942, av trä under tegeltak,
2 rum, kammare, kök, källare, elljus,
v, avl.
Ladugård från 1895, av trä under plåt-
och spåntak; lada.

Ägare: Lantbrukare Ragnar August
Anshelm Larsson f. 10/2 1902, son
till August Larsson och Emma f.
Cederlund, gift med Agnes Larsson,
f. 26/2 1902, dotter till Petter Larsson
och Vihelmina f. Hansson.
Barn: Vera 1922, Emmy 1928, Sven
1930, Margit 1932, Yngve 1937.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:16:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-21 22:16:38) Kontakta föreningen