Östergårde 1:2 (319)

Enl. Svenska Gods och Gårdar 1940:
Östergårda
Postadr.: Gotlands Tofta.
Areal: Total 55,22 har, därav 15 åker,
30 skog, 10 äng. Tax.-v. 11.300.
Jordart: Lerbl. mylla på lerbotten o.
grusjord. Skogsbest.: Bl. barr- o. löv-
skog.
Manbyggn. uppf. i början av 1800-
talet, senare ombyggd.
Ekonomibyggn. uppf. 1876, senare
om- o. tillbyggd.
3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 3 ung-
djur, 8 svin, 8 får, 80 höns.
Arealen täckdikad. Gården till släk-
ten 1927, då nuv. äg. köpte den av
Olof Johansson.

Äg.: Adolf Jacobsson f. 1883. Son
till Karl Jacobsson o. h. h. Anna
f. Henriksson. Gift 1928 med Stina
f. Söderström. Barn: Ann-Marie f. 32.
Äg.: Led. av fattigv.-styr. o. nykter-
hetsnämnd.

Enl. Gotlands Läns Bebyggelse 1956:
Östergårda 1:2
Postadress: Gotl Tofta. Tel 24 A.
Areal: 55 ha, varav 15 ha åker, ler-
mylla och stenbunden jord, 30 ha
tall- och granskog, och 10 ha myr
och ängsmark.
Djur: 1 häst, 5 kor, 3 ungdjur,
9 svin, 50 höns. Taxv: 21.000.
Mangårdsbyggnad från 1700, delvis
moderniserad, av sten under spåntak,
3 rum, hall kök, elljus, elkraft, v, avl, cv.
Ladugård moderniserad 1929, av sten
under spåntak; lada och magasin.
Traktordrift.

Ägare: Hemmansägare Lennart Frans
Josef Jansson f. 31/7 1917, son till
Josef Natanael Jansson och Ebba f.
Bogström, gift med Lilly Bergklint f.
26/11 1927, dotter till Fredrik Bergklint
och Maria f. Widerström.
Barn: Evert 1950, Benny 1954.

Enl. Gotland Vår Hembygd 1995:
Östergårde 1:2
Byggår: 1836, tillbyggn.år: 1988.
Stomme: kalksten, fasad: putsad.
Areal: 50 ha åker, 40 ha skog,
2 500 m2 tomt.
Tidigare ägare: Lennart och Lilly
Jansson.

Ägare: Jansson, Evert och
Benny bröderna.
Boende: Jansson, Benny f 1954
lantbrukare och maka Lena f. Möller
1956 dagbarnvårdare.
Barn: Rasmus f. 1982 skolelev,
Jesper f. 1984 skolelev, Lovisa f.
1989, Hedvig f. 1991.

Övrigt: Det finns uppgifter om att
den äldsta bebyggelsen här här-
stammar från 1500-talet. Namnet
Östergårde har uppkommit med
anledning av gårdens läge i öster.
Nuvarande ägares farfar Josef
Jansson köpte jordbruksfastigheten
av Adolf Jacobsson år 1943. Lennart
och Lilly Jansson övertog gården 1951.
Deras barn Evert och Benny övertog
sedan fastigheten år 1980. Benny
övertog jordbruket efter faderns pen-
sionering år 1982. Samtidigt moderni-
serades och byggdes ladugården ut.
1987 köpte man upp jorden som hörde
till grannfastigheten. Huvudnäring på
gården idag är mjölkproduktion.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:10:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-22 11:10:39) Kontakta föreningen