Fättings 1:44

Enl. Svenska Gods och Gårdar 1940:
Fettings
Postadr.: Gotlands Tofta. Tel. 2.
Areal: Total 76,9 har, därav 20 åker,
50 skog, 5 ängs- o betesmark.
Tax.-v. 14.400.
Jordart: Lerbl. mylla, delv. stenbunden
jord på ler- o hällbotten.
Skogsbest.: Bl. barrskog.
Manbyggn. uppf. 1904. Ekonomibyggn.
uppf. 1894.
4 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 3 ungdjur,
c:a 10 svin, 7 får, 50 höns.
Gården troligen till släkten genom
Petter Lönning i början av 1800-talet.
Nuv. äg:s svärfader Alfr. Lönning inne-
hade den från 1882 till 1921, då nuv.
äg. övertog densamma.

Äg.: Joh:s Jacob Niklas Nilsson f. 1884.
Son till Joh:s Nilsson o. h. h. Maria f.
Engström. Gift 1912 med Selma f.
Lönning.

Enl. Gotlands Läns Bebyggelse 1956:
Fettings 1:37 m fl
Postadress: Gotl. Tofta. Tel: 2
Areal: 33 ha, varav 15 ha åker, sten-
bunden jord, 13 ha tall- och granskog,
och 4 ha äng.
Djur: 1 häst, 5 kor, 3 ungdjur, 1 moder-
sugga, 15 gödsvin, 50 höns.
Taxv: 19.800.
Mangårdsbyggnad från 1904 av trä under
plåttak, 7 rum, förstuga, veranda, kök,
källare, elljus.
Flygelbyggnad av sten under spåntak.
Ladugård från 1880 av sten under spån-
tak; lada och magasin. Traktordrift.

Ägare: Hemmansägare Arvid August
Arne Pettersson f. 1/2 1914, son till
August Pettersson och Dorothea f.
Hansson, gift med Edit Roos f. 21/8
1905, dotter till Adolf Roos och Anna
f. Pettersson.
Barn: Nils Arvid 1937, Hans Georg 1939.

Enl. Gotland Vår Hembygd 1995:
Fättings 1:44
Byggår: 1902. Stomme: trästomme,
fasad: trä. Areal: 25 ha åker, 10 ha skog,
3 000 m2 tomt, 8 ha änge.
Tidigare ägare: Arvid Pettersson.

Ägare: Pettersson, Hans f. 1939
byggnadsarbetare och maka Barbro
f. Nygren 1937.
Barn: Björn f. 1973 jordbrukare, Anna f.
1975 studerande.

Övrigt: Huset är byggt av Alfred Lönning.
Dottern Selma med make Johannes
Nilsson övertog fastigheten i ett senare
skede. Arvid och Edit Pettersson köpte
fastigheten 1943 och sonen Hans med
maka Barbro övertog den 1982.
1998 totalrenoverades huset, både in
och utvändigt. Bl a avlägsnades eternit-
plattorna och man ersatte dessa med
träpanel, vilket huset ursprungligen varit
beklätt med.
Man idkar fortfarande jordbruk på gården,
och har bl a fårskötsel.
Den tidigare ladugården, vilken var äldre
än själva huset brann ner 1975.
1976 byggde man till en maskinhall och
1989 ett lammhus.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:16:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-21 22:16:04) Kontakta föreningen