Fättings afsöndring(J Westmark)

Ägs 1897 av A Westmark,är obebyggdt,består av en skogsbit med ett dike och ett slukhål


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-20 00:10:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-20 00:10:51) Kontakta föreningen