Ansarve 1:47 (155)(Englunds)

Enl. Svenska Gods och Gårdar 1940:
Ansarve.
Postadr.: Gotlands Tofta.
Areal: Total 20 har, därav 5 åker, 10
skog, resten myrmark. Tax.-v. 4.000.
Jordart: Lerbl. mylla på pinnmo- o.
hällmarksbotten. Skogsbest.: Barrskog.
Manbyggn. uppf. omkr. 1840, restaur.
1905. Ekonomibyggn. uppf. omkr. samma
tid som manbyggn., restaur. 1938.
1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 50 höns.
Reakt.-fri besättn.
Nuv. äg. köpte gården 1936 efter att ha
arrend. den sedan 1934.

Äg.: Karl Oskar Elmer Hansson f. 1906.
Son till Oskar Hansson o. h. h. Lilly f.
Nilsson. Gift 1933 med Ingrid f. Sigrén.
Barn: Alf f. 1933, Gördis f. 1936.Enl. Gotland Vår Hembygd 1995:
Ansarve 1:47
Byggår: 1798. Stomme: kalksten,
fasad: putsad. Areal: 4 ha åker, 5 ha
skog, 2 500 m2 tomt, 5000 m2 övrig
mark.
Tidigare ägare: Elmer Hansson,
Gustav och Vera Englund.

Ägare: Englund, Jan.
Boende: Englund, Vera f.
Gustafsson 1915 pensionär.
Barn: Jan f. 1943 sjökapten,
Britta Lindström f. 1945 sjuk-
husadministatör.

Övrigt: Här har tidigare också
funnits en flygelbyggnad, men
den har rivits i något skede.
Brygghuset uppfördes samtidigt
som mangårdsbyggnaden.

Gustav Englund köpte fastigheten
1941 och i samband med detta reno-
verades huset. 1973 totalrenoverades
både mangårdsbyggnaden och brygg-
huset såväl in- som utvändigt. Samtidigt
byggde man ett rum i utrymmet mellan
brygghuset och mangårdsbyggnaden.
1995 putsades fasaden om.

På tomten finns även en liten stuga som
tidigare fungerat som smedja. Denna
byggdes om till gäststuga år 1973.
Ett av Gotlands äldsta bulhus ligger ock-
så på tomten, den ena delen av huset är
byggt år 1635 och resten av huset är
byggt på 1700-talet. Det huset är flyttat
från Grötlingbo i början av 1950-talet under
medverkan av professor Greta Arvidsson.
Man har även erhållit bidrag för att kunna
restuarera huset till ursprungligt skick.
Arbetet utfördes av Byggnadshyttan.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:49:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-21 22:49:43) Kontakta föreningen