Ansarve 1:54 (Toftavägen 304)

Enl. Gotlands Läns Bebyggelse 1956:
Ansarve 1:41 m fl
Postadress: Gotl Tofta. Tel 80.
Areal: 45 ha, varav 24,8 ha åker, sand-
och grusjord, samt lermylla, resten tall-
och granskog.
Djur: 2 hästar, 8 kor, 6 ungdjur, 8 svin,
60 höns. Taxv: 27.400.
Gården i släktens ägo sedan 1700.
Mangårdsbyggnad, 1½ vån, från 1902,
moderniserad 1951, av trä under plåt-
tak, 5 rum, förstuga, veranda, kök,
källare, elljus, v, avl.
Ladugård från 1902, moderiserad 1947,
av sten och trä under spåntak; lada och
magasin.

Ägare: Hemmansägare Elis Johan
Mattias Nilsson f. 21/5 1901, son till
Karl Nilsson och Josefina f. Andersson,
gift med Märta Nilsson f. 27/9 1915,
dotter till Oskar och Ruth Nilsson.
Barn: Herbert 1950, Bertil 1952.

Enl. Gotland Vår Hembygd 1995:
Ansarve 1:54
Byggår: 1902. Stomme: trästome,
fasad: trä. Areal: 22 ha åker, 17 ha
skog, 2 000 m2 tomt, 2 ha bete,
5 ha övrig mark.
Tidigare ägare: Elis och Märta
Nilsson.

Ägare: Nilsson, Bertil f. 1952
försäkringstjänsteman och maka
Ingrid f. Norrby 1956 förskollärare.
Barn: Mathias f. 1984 skolelev,
Hanna f. 1988 skolelev, Samuel
f. 1992.

Övrigt: Gården har varit i släktens
ägo sedan 1700-talet. Huset byggdes
av Karl Nilsson. Hans son Elis övertog
fastigheten i början av 1940-talet.
Huset renoverades år 1961, bl a inreddes
badrum och toalett. Man installerade även
avlopp. 1984 övertog Elis son Bertil fastig-
heten. Huset moderniserades 1986 och
övervåningen inreddes även då.

Ladugården är uppförd samma år som
mangårdsbyggnaden.
På fastigheten finns två skeppssättningar
daterade till ca 500 f. Kr.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-19 23:38:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tor Ahlström (2014-06-19 23:38:25) Kontakta föreningen