Sallmunds afsöndring(Pligtstorp)

Omf 1,92ha .Sallmunds gemensamt.
Båtsmanstorp no 4 Plikt

Enl. Kjell Olsson, Båtsmanstorp i Tofta:

N:o 4 Pligt, Pligtstorp 1:1
Roten utgjordes av: ½ mtl Smågårde,
½ mtl Sallmunds, 7/8 mtl Dyple, 1 1/8
mtl Norrgårde, 1 mtl Rangvalds,
tillsammans 4 mtl.
Äldre numrering 109.

Roten har under alla tider varit placerad
i Tofta. Har tidigare hetat Nötskrika, från
och med år 1816 Skrika.
Roten vakanssattes år 1892.

Under 1770-talet fanns inga byggnader
i roten, endast murarna till en man-
byggnad uppförda. I början av 1800-talet
uppfördes en manbyggnad på Norrgårda
grund.

År 1885 överenskom kronan och rote-
hållarna om att en ny torpplats skulle
uttas. Postlantmästaren, majoren och
riddaren A. Asplund vid Sallmunds
överlät av sin 4 tunnland och 8/10 kapp-
land Vedgatehage. Beläget 2000 alnar
från allmänna landsvägen och alldeles
intill vägen mellan Gnisvärd och kyrkan.

Manbyggnaden var av sten under tegeltak.
Fähuset var av sten under fodertak.

Roten sålde torpet till Jacob Jacobsson
för 775 kronor. Han erhöll lagfart i juli 1910.
Arealen uppgick då till 1 hektar och 92,4 ar.

Inga byggnader finns kvar idag.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-19 23:47:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-19 23:47:08) Kontakta föreningen