Rangvalds Ci 1:31 (Kastanjebacken)

Enl. Nasumebygden etapp 2:

Rangvalds Ci

På östra sidan om vägen, på en plats kallad
Hermans backe eller Kastanjebacken, låg
Rangvalds Ci (Rangvalds 1:31) med två bo-
ställen och en areal omfattande 25 ha, ägare
Carl Petter Nordström (f. i Tofta 15 maj 1851)
med hustrun Emma Kristina Nilsdotter (f. i
Tofta 15 oktober 1850).

Fastigheten expropierades av Kronan 1944.Enl. Svenska Gods och Gårdar 1940:

Rangvalds

Postadr.: Gotlands Tofta.
Areal: Total 30.2 har, därav 10 åker, 20 skog,
0,2 tomt. Tax.-v.: 6.000.
Jordart: Lerbl. mylla o. grusmylla. Skogsbest.:
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1880, flygel
1920. Ekonomibyggn. uppf. 1900.
2 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 8 svin, 8 får, 100 höns.
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1862
genom köp av nuv. äg:s morfader. Nuv. äg. över-
tog den 1921 efter sin morbroder Carl Nordström.

Äg.: Herman Johansson f. 1876. Son till Niklas
Johansson o. h. h. Maria f. Ågren. Gift 1916 med
Erika f. Ahlin.
Barn: Märtha f. 1917, Thyra f. 1919, Bertil f. 1923.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:12:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tor Ahlström (2014-06-21 22:12:18) Kontakta föreningen