Rangvalds 1:38 Cq (21)

Enl. "Nasumebygden" (Rangvalds grannlag), av Georg Ekström:

(21) Rangvalds Cq
Närmast Skomakra och söder om vägen
låg gården Rangvalds Cq (Rangvalds 1:38)
omfattande 3 ha med ägare Petter Magnus
Johansson [f. 5 februari 1838] med hustru
Lovisa Nygren [f. i Hellvi 29 december 1839].

Här låg en manbyggnad (från 1850) av sten
under spåntak och ett ladugårdshus av trä
under spåntak.

Omständigheterna kring Kronans övertagande
är obekanta.

Enl. Gotlands Läns Bebyggelse 1956:
Rangvalds 1:38
Postadress: Gotl Tofta. Tel. 77.
Areal: 3,5 tld, sand- och grusjord;
tall- och granskog. Taxv: 7.000.
Fastighet 1½ vån, från 1850, om-
byggd 1954, av sten under plåttak,
4 rum, hall, förstuga, veranda, kök,
källare. Ladugård från 1947 av sten
under cementtak. Vedbod, hönshus.

Djur: 1 svin.

Ägare: Hemmansägare Ragnar
August Johannes Andersson f. 13/6
1902, son till Amanda Andersson,
gift med Anna Ada Maria Karlsson
f. 1/5 1906, dotter till Reinhold Karls-
son och Maria f. Johansson.
Barn: Birger 1929
Boende: Fru Anna Anderssons mor-
broder: arrendator Mårten Johansson.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:27:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tor Ahlström (2014-06-22 11:27:13) Kontakta föreningen