Rangvalds 1:40 Ck (34)

Enl. Nasumebygden, etapp 1
Av Georg Ekström:

Rangvalds Ck

På norra sidan av vägen låg först gården
Rangvalds Ck (Rangvalds 1:40)
omfattande 17 ha, ägd av änkefru
Christina Catarina Nilsdotter Rangström
(f. 30 juni 1840 änka efter Johan Rangström).

Stället kom senare att benämnas "Nya Ahlqvista".
Enl.Svenska Gods och Gårdar 1940:

Rangvalds

Postadr.: Gotlands Tofta

Areal: Total 16 har, därav 4,1 åker, 11,5 skog.
Tax.-v. 2.500.

Jordart: Ler- och grusbl. mylla. Skogsbest.: Bl.
barrskog. Manbyggn. uppf. 1900, flygel 1934.
Ekonomibyggn. uppf. 1908.
1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 5 får, 40 höns.
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1867.
Nuv. äg. övertog den 1920 efter sin moder.

Äg.: Karl Rangström f. 1873. Son till Johan
Rangström o. h. h. Kristina f. Pettersson.
Gift 1904 med Hilda f. Olsson.
Barn: Jonny f. 1905, Thure f. 1910.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-21 23:05:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2014-06-21 23:05:03) Kontakta föreningen