Smågårde 1:12

Auktions- och förevisning- snickeriverkstad

Enligt Gotland Vår Hembygd 1995:

Smågårde 1:12
Byggår: 1901 eller 1903.
Stomme: trästomme / lecablock,
fasad: trä / putsad.
Ägare: Broberg, Ulf och Renja.
Övrigt: Ladugården uppfördes samtidigt
som själva huset. En tillbyggnad gjordes
1923. En del av huset var byggt i bulteknik.
Av detta har man nu avlägsnat en del i sam-
band med bygget av av den snickarverkstad
son gjordes 1993. I verkstaden har Ulf alla
typer av möbelsnickerier samt antikrenovering.
På gården hålls även populära sommarautioner.

Tillägg: Senare har byggts en speciell auktions-
lokal där det hålls auktioner många söndagar
året runt.

Se även:http://www.smagarde.nu/


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:40:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-10-31 21:21:09) Kontakta föreningen