Smågårde 1:11 (Gnisvärdsvägen 40)

Enl. Gotlands Läns Bebyggelse 1956:
Smågårda 1:11
Postadress: Gotl. Tofta.
Areal: 1 ha. Taxv: 12.400.
Ägare: Fr. Karin Sigrid Ingeborg Ullholm.

Enl. Gotland Vår Hembygd 1995:
Smågårde 1:11
Byggår: 1912. Stomme: trästomme,
fasad: trä. Areal: 5 381 m2 tomt.
Tidigare ägare: Karin Ullholm.

Ägare: Hederstedt, Torgny f. 1961
möbelsnickare och maka Anna f.
Green 1960 musiklärare.
Barn: Axel f. 1986 skolelev, Kajsa f.
1989 förskola, Stina f. 1993.

Övrigt: Huset byggdes i 1½ plan med
källare. På tomten finns även en bul-
ladugård som är äldre än själva man-
gårdsbyggnaden. Här finns även ett
stenhus som fungerat som svin- och
hönshus. Även det är byggt i ett tid-
igare skede. Uppgifter finns om att
den gamla mangårdsbyggnaden varit
belägen en bit härifrån. Det huset revs
innan detta byggdes. Ullström använde
huset som sommarbostad och sålde
det till familjen Hederstedt 1987.

Huset renoverades både in- och utvändigt
år 1989. Vinden inreddes, trapphuset
byggdes till och en kupa gjordes på över-
våningen. Huset tilläggsisolerades och
elektricitet, vatten och avlopp instal-
lerades. I samband med detta inreddes
även toalett och badrum.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:56:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tor Ahlström (2014-06-21 22:56:55) Kontakta föreningen