Smågårde 1:5 (Betaniahemmet)

Enl. Gotlands Läns Bebyggelse 1956:
Betaniahem.

Enl. Gotland Vår Hembygd 1995:
Smågårde 1:5
Byggår: 1930-talet. Stomme: trästomme,
fasad: trä. Areal: 85 000 m2 tomt.
Tidigare ägare: Smyrna, Örebromissionen.

Ägare: Lundh, Lars-Göran.

Övrigt: Huvudbyggnaden är uppförd på
1930-talet och fungerade tidigare som
jordbruksfastighet. Örebromissionen
övertog senare fastigheten, då fungerade
byggnaden som församlingshem. Den
kyrkliga organisationen Smyrna köpte
fastigheten 1990? och använde den
som semesterhem. 1985 köpte Lars-
Göran Lundh fastigheten och startade
då hotell och pensionat. Därefter har
ekonomibyggnader och rumslängor
uppförts. Målgruppen för verksam-
heten är i huvudsak gruppresande från
fastlandet och norden. Ett café finns
även på området. Sammanlagt finns
32 uthyrningsrum med ett 70-tal
bäddar.


Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:54:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tor Ahlström (2015-03-18 12:30:20) Kontakta föreningen