Tofta hembygdsförening

 

Bildades 1931 av professor John Nihlén.

Kontakta Tofta Hembygdsförening.
Ordförande: Ulla Bäckström. Tel 0498-265059
Sekreterare: Per Ahlström. Tel 0498-265533
Sidansvarig: Tor Ahlström [email protected]

Föreningen har även massor av material uppladdat
på bygdeband tofta eskelhem
(Drygt 4000 bilder, 10.000 personer, 900 platser)

Föreningen hade en välbesökt visning till jul i samband
med Krokstäde Tröskvandrings Julmarknad 2014,
då priser på där sålda lotterier kunde avhämtas på
hembygdsgården.

På påsken pyntades gården som på 1930-talet.

Hembygdsdagen "Från lamm till kofta"
den 5 augusti 2015 var välbesökt.

Den 8:e Oktober var det "Kura Skymning"
på hembygdsgården.

Den 28 Oktober var det en månskensvandring
från Bjärs backe ner till Kroks och Krokstäde,
förbi Hembygdsgården till Björkqvists damm
där varm korv och kaffe serverades.

Den 5 - 6 December var det i samband med
Krokstäde Tröskvandrings Julmarknad öppet
på Hembygdsgården. Där kunde vinster i
hembygdsföreningen lotteri hämtas ut.
Det var även utställning av omklädda
gotlandsljusstakar mm.

Hembygdsdag hölls den 10 augusti 2016.
För första gången var tröskvandringen igång.
(se mer på hembygdsdag 2016)

Den 9 augusti 2017 hölls den årliga hembygds-
dagen som hade temat TJÄRA.
En film om tjärbränningen i Tofta på
1950-talet visades och man kunde få pröva
på att tjärsmöra strandboden mm.
Även repslageriet var igång.
Det var välbesökt (ca 200 personer kom)

Den 17 september inleddes omläggningen
av spåntaket på ladugården.
(Se mer på Spåntaket)

Den 11 augusti hölls hembygdsmöte där Tofta manskör medverkade
Se film om Tofta manskör Tofta manskör

Den 8-9 december 2018 var gården
julöppen i samband med julmarknaden
vid Krokstäde Tröskvandring.
(se mer på Gamaldags Jul 2018)

 

Tofta manskör

Förening:

Tofta Hembygdsförening

Skapad av: Tor Ahlström (2015-03-31 12:07:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tofta Hembygdsförening (2021-06-14 16:02:58) Kontakta föreningen