Medlemsskap


BLI MEDLEM I TJÄRSTADS HEMBYGDSFÖRENING

Medlemsavgiften är 120 kr per person och år fr.o.m 2020.

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på Bg 5656 – 3943 Tjärstads hembygdsförening eller Swish 1230094698.

Kom ihåg att ange den blivande medlemmens namn och adress!

Har du några frågor eller idéer kring vår verksamhet? Kontakta gärna någon i styrelsen.

Editerad av: Ulrika Larsson (2020-03-01 15:06:25)