Tjärstads Hembygdspris


Vid årsmötet delas hembygdspriset ut till en eller flera personer som gjort något speciellt för bygden.

2022 Karl-Henrik Pettersson för efterforskning och publicering av gården Grovedas historia 1786-1950 och publicering av sina uppväxtminnen från Gärdala by 1945-1955.

2021ingen utdelning

2020 Familjerna Fält och Bergman (2 priser) för omsorgsfullt förvaltande och bevarande av byggnader och kulturlandskap vid Schedevi slott och Skedevid säteri.

2019 Rimforsa biodlarförening för att de med sitt flitiga arbete med de små samhällena värnar om det stora samhällets fortlevnad.

2018   Sofia Fälth för bevarande och förmedlande av bygdens kulturarv genom bl a fiolspel och sång.

2017

Inger Falk för hennes mångåriga, engagerade och nästintill outtröttliga hembygdsinsatser och genom skolmuseet och alla berättarkvällar i Tignemåla skola

2016

Maj-Lis Persson för hennes drivande roll i Hållbart Rimforsa

2015

Carl-Jan Kälevall för muntligt berättande med lokala historier och levnadsöden

2014

Rimforsa bio för deras mångåriga, engagerade och ideella arbete för en levande bio Rimforsa.

2013

Gunnar Hultman för hans mångåriga arbete med Tjärstaddagen, ett årligt hembygdsarrangemang i fält för Rimforsa skola.

2012

Siv och Kaj Dahlskog För deras entusiasm och smittande engagemang i torpinventeringar såväl på 1980-talet som 2009-2011.

2011

Karl-Olov Karlsson för hans mångåriga hembygdsarbete

2010

Gun Axelsson för hennes stora och djupa kunskap om Tjärstads sockens människor, verksamheter och byggnader.

2009

Bertil Samuelsson för sin berättarglädje och för den glädje han sprider genom dikter, sång och musik.

2008

Eric Bergman för sin användning av gamla tekniker vid den varsamma renoveringen av den stuga på hjul, som var bostad för Kalle-Stina och hans mor.

2007

Gösta Borg då han var föreningens ordförande 1987-2006 och för sina stora insatser i föreningen.

2006

Peter Fall för bevarande av Asta Falls omfattande fotodokumentation

2005

Margareta och Bengt-Göran Björk för renovering av fabriksbyggnaden i Hallstad som de tillsammans återställt i ursprungligt skick

2004

Inga Lis Jonsson för sin forskning, dokumentation av gamla seder bruk och för sin efterforskning om Kalle-Stinas mammas livsöde

2003

Maj Carlsson för sin berättarkonst, dokumentation om Bekarp och sitt gårdsmuseum.

2002

Claes-Göran Nilsson som initiativtagare till nya Opphemsvägen – Björnstigen

2001

Karl-Gustav Skoglund för foto- och videodokumentation av bygden i Tjärstad

2000

Christer Svensson för bevarande av gamla kulturlandskapet vid Grythult.

1999

Elsie och Torbjörn Johansson för engagerande kulturbevarare av hantverkstraditioner

1998

Harriet och Anton Fahlström för ett levnadsätt i samklang med djur och natur.

1997

Ingwar Nilsson Bygdehistoria och historieberättande

1996

Carl-Axel Bengtsson Lien och slåttern

1995

Berit och Lennart Andersson för samlingar i Tjärstad kyrka, Kalle Stinas grav m.m.

1994

Hans Vaernéus Kinda kanals Veteranbåtklubb samt Bil- och båtmuséet i Rimforsa

1993

Else och Anders Bönner för forskning och publicering av bygdens historia.

1992

Paul Aineström för forskning och dokumentation om bygden

1991

Iréne Lundberg Törneviks handelsbod

1990

Ingrid och Harald Lindblom Monstugan

1989

Börje Falk Tignemåla skolmuseum

 

Förening:

Tjärstads Hembygdsförening

Skapad av: Karin Wassberger (2018-12-20 18:20:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulrika Larsson (2022-05-10 21:55:52) Kontakta föreningen