Bilder och Litteratur


Bilder
Föreningen har en stor bildskatt som dokumenteras löpande. Har du bilder du vill delge föreningen eller önskar information om någon person eller plats i Tjällmo socken är du välkommen att kontakta oss.
 
Vi kommer successivt att publicera ett urval av våra bilder. Dessa hittar du under fliken "Gallerier" där vi grupperat/kategoriserat bilderna på ett, som vi tror, lättöverskådligt sätt. Vi har nyss påbörjat detta arbete så bilderna dyker upp lite "pö om pö".
 
Som medlem får du fem bilder per år utan kostnad. Därefter betalar du 25 kr per bild. Ej medlem betalar 25 kr per bild.

 

Kontaktperson: Ann-Helen Broomé, tel 070 - 691 04 72 eller via e-post [email protected]

Litteratur

Järnhanteringen            60 kr
En skildring av vår viktiga näring förr i tiden.
Tre järnbruk och många masugnar beskrivs.
Illustrerad med kartor och skisser.

Tjällmo kring 1940        70 kr
En dokumentation över hur vår by fungerade för drygt 70 år sedan.
Innehåller många unika fotografier.

Så minns vi gruvan i Baggetorp    125 kr
En redogörelse av upptäckten, exploateringen och verksamheten
i wolframitgruvan mellan åren 1944 och 1958.

Livet på en bondgård        80 kr
Berättelser från livet på Perstorps gård i Tjällmo under första delen av 1900-talet.
Perstorp är nu rivet och ligger på skjutfältet Kvarn.

Sanning eller ren skär lögn?        100 kr
Fakta om Tjällmo, berättelser, sägner och skrönor i en salig blandning.

Brott och straff                100 kr
Om rättsfall och människoöden i Hällestad-Tjällmo tingslag 1615-1878.

För kung och fosterland                150 kr
Om soldater och ryttare i Tjällmo 1720-1900
Soldaterna och ryttarnas familjer har dokumenterats.
Information och berättelser om dem har forskats fram ur olika källor.
Inbunden bok om 150 sidor.

Vandring i bruksbygd            60 kr
Guidebok inkl. karta över Tjällmo-Godegård.

Tjällmo häradssigill            60 kr
En liten skrift om sigillets historia + sigill.

Berättelser i skymningen            100 kr
Noveller om människoöden med verklighetsbakgrund

Minnen och hågkomster            70 kr
Nytryck av ett häfte skrivet av riksdagsmannen A.P. Andersson 1893

Nyårshälsning 1937 - 1964            300 kr
Samling av de skrifter som kom ut till Tjällmo Församling

Den uppbrutna postväskan           80 kr                                                                      Berättelser från 1800-talets Tjällmo hämtade från domböckerna

Tjällmominnen 1 i ord och bild    100 kr
Berättelser om tjällmobor och skolköksundervisningen åren 1952 - 1963

Tjällmominnen 2 i ord och bild     100 kr
Skolväsendet i Tjällmo åren 1825 - 1966

Tjällmominnen 3 i ord och bild     100 kr
Skolkort och skolminnen åren 1902 - 1962

Lärorika år                                        100 kr
Minnen från elev i Tjällmo skola

Boas åker                                          299 kr                                                                  Möten mellan människor under årtusenden

Boa åker vidare                                350 kr                                                                   En krönika om möten med fascinerande människor, händelser och platser genom tiderna

Vykort   5 kr

Dessa skrifter finns till försäljning i hantverksboden vid museet och vid föreningens aktiviteter.

De kan också beställas för distribution per post. Porto tillkommer vid distribution per post. 

För beställning kontakta oss på telefon eller via e-post: 

Gunilla Ström, tel 073 - 22 321 32,  Ann-Helen Broomé, tel 070 - 691 04 72 eller Annika Cassel, tel 070-58 601 62                                                      alternativt via e-post: [email protected]

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Förening:

Tjällmo Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-12 17:04:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tjällmo Hembygdsförening (2023-06-01 12:04:10) Kontakta föreningen