Tjärbränning i Dammtorp

Trätjära det vanligaste impregneringsmedlet mot röta förr i tiden1962 togs en gammal näringsgren upp i Tiveds hembygdsförening, tjärbränning. Tjärgraven är belägen i backsluttningen vid Lomsjön. Man har brutit upp törestubbar som forslats hem och sedan späntats i högst alnslånga stickor.

Tjärgravens botten kläs med färsk granbark, ovanpå denna  ordnas törestickorna efter ett system som göratt tjäran rinner lättare. Därefter täcks dalen med mossa och stybb.  Tjärdalen tänds i den högst belägna delen – hela anläggningen är 17 meter lång – så måste luft blåsas in med en bälg eller fläkt allt eftersom . Det beräknas ta ett dygn att bränna hela dalen.

PICT4242

 

Idag används tyvärr inte den gamla tjärdalen, då röken från tjärdalen vid vissa förhållanden la sig tungt över hela ”tivedsdagen”.  Det blev för mycket tjärdoft över Dammtorp. Istället så har vi en liten rund grop där tjäran framställs.

Bilder från en tjärbränning