Skogen

Skogen och skogsbruket har i alla tider haft en framträdande del av tivedsbornas liv. Skogen gav timmer till stugan samt ved för att värma upp den med. I skogen hittade man ämnen till redskap. Här fanns det lagom böjda trädet som med lite bearbetning blev till en skakel. Stora delar av skogsområdet var rekognitionsskog som försedde bruken med kol till hyttorna.  Otaliga kolbottnar finns kvar sedan denna tid. I Nationalparken finns ….kolbottnar.

Tjäran var en annan produkt från skogen som haft stor betydelse för bygden. I många slänter finns rester av tjärdalar. Både tjära och kol kunde utvinnas ur råvaran, träden, på plats i skogen. I ett mer eller mindre väglöst land så var det en förutsättning, att minimera transporterna. Tjäran bars i tunnor ned till Vättern för vidare transport.

Föreningen återupptog kolningen med en första mila 196?  Då fanns de med, alla gubbarna som kolat för att försörja sig. Sedan dess har det blivit många milor vid Dammtorp. Det är en årlig tradition att resa en mila. Tjära bränns också årligen, men numera ej i den långa tjärdalen där man hade en blåsbälg för att hålla förbränningen i gång.