Hembygdsgården och föreningen


I Dammtorp uppfördes en skola 1874, i vilken skolverksamhet  pågick t o m vårterminen 1957.

1959 fick den nybildade Tiveds Hembygdsförening möjlighet att köpa skolbyggnaden för 100:-. Den har därefter nyttjats som hembygdsgård av Tiveds hembygdsförening.

Till hembygdsgården har under senare år ett antal byggnader flyttats från olika platser i grannskapet. Bland annat finns här smedja, linbasta, ängslada, ladugårdslänga, visthusbod, spånhyvelhus, uthus, en liten torpstuga och en marknadsbod.

Hyvling av takspån, linarbete, tjärbränning och arbete med kolmilor är verksamheter som hembygdsföreningen arbetar med under året. På området finns också ett aktivitetshus för vävning, handarbete och slöjd av olika slag.

Tivedsdagen, som årligen arrangeras andra söndagen i augusti, är en intressant besöksdag vid hembygdsgården i Dammtorp.

Alla byggnader vid Hembygdsgården finns beskrivna på sin egen informationstavla, se här

Förening:

Tiveds Hembygdsförening

Skapad av: Tiveds Hembygdsförening (2012-04-02 21:15:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tiveds Hembygdsförening (2021-03-21 22:11:55) Kontakta föreningen