Styrelse och funktionärer


Styrelse och revisorer  
Ordförande Ulla Carlsson
Vice ordförande Björn Palmqvist
Sekreterare Gunlög Enhörning
Styrelseledamöter Regina Gustafsson
  Runar Adamsson
  Leif Mogren
  Nils Johansson
  Lars Lejon
  Rose-Marie Lejon
Styrelsesuppleanter Magnus Enhörning
  Conny Magnusson
  Siv Johansson
  Roland Karlsson
  Birgitta Stenström
Adjungerad kassör Nina Andersson
Revisorer Klas Wiklund
  Claes Bohlin
Revisorssuppleanter Leif Unosson
  Lennart Eriksson
Övriga funktionärer  
Arkivarie/samlingsvårdare Styerelsen
Adj. Arkivarie Camilla Mellgren Tikka
   
IT-Ansvarig samt redaktör hemsidan Rolf Adamsson
   
Studiekontaktombud Rose-Marie Lejon
  Runar Adamsson
   
Uthyrning av hembygdsgården Regina Gustafsson
   
Försäljning av kol och tjära Lars Lejon
  Runar Adamsson
   
Försäljning av takspån Runar Adamsson
   
Lotteriansvarig Ulla Carlsson
   
Så här kan Du kontakta oss  
Telefon 070-282 74 01  
E-post [email protected]  
Editerad av: Rolf Adamsson (2020-04-01 19:52:09)