Styrelse och funktionärer


Styrelse och revisorer  
Ordförande Ulla Carlsson
Vice ordförande Björn Palmqvist
Sekreterare Gunlög Enhörning
Kassör Nina Andersson
  Regina Gustafsson
  Leif Mogren
  Roland Karlsson
  Lars Lejon
  Rose-Marie Lejon
Styrelsesuppleanter Magnus Enhörning
  Conny Magnusson
  Siv Johansson
  Nils-Olof Källstrand
  Birgitta Stenström
   
Revisorer Klas Wiklund
  Claes Bohlin
Revisorssuppleanter Leif Unosson
  Lennart Eriksson
Övriga funktionärer  
Arkivarie/samlingsvårdare Styrelsen
Adj. Arkivarie Camilla Mellgren Tikka
   
IT-Ansvarig samt redaktör hemsidan Rolf Adamsson
   
Studiekontaktombud Rose-Marie Lejon
  Birgitta Stenström
   
Uthyrning av hembygdsgården Regina Gustafsson
   
Försäljning av kol och tjära Lars Lejon
  Ulla Carlsson
   
Försäljning av takspån Ulla Carlsson
   
Lotteriansvarig Ulla Carlsson
   
Så här kan Du kontakta oss  
Telefon 070-282 74 01  
E-post [email protected]  
Förening:

Tiveds Hembygdsförening

Skapad av: Tiveds Hembygdsförening (2012-04-02 21:38:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tiveds Hembygdsförening (2021-05-11 21:21:23) Kontakta föreningen