ÅRSPROGRAMMET AVSLUTAS

På grund av pandemisituationen för närvarande har Hembygdsföreningens styrelse beslutat att ställa in de två sista programmen detta år. Det gäller alltså Ljuskvällen i höstmörkret fredagen den 16 oktober vid Hembygdsgården samt Julfesten fredagen den 4 december i Hembygdsgården.
 
Ordförande Ulla Carlsson tillsammans med övriga styrelseledamöter vill framföra ett varmt tack till alla som bidragit till det arbete och till den verksamhet, vi kunnat genomföra trots allt detta år!

 


Editerad av: Rolf Adamsson (2020-10-03 19:19:54)

Kontakta oss

 c/o Ulla Carlsson, Sanneruds Bygata 32, 695 97 TIVED
 070-282 74 01[email protected]