Styrelse och funktionärer

Styrelse och revisorer
Ordförande Ulla Carlsson
Vice ordförande Björn Palmqvist
Sekreterare Gunlög Enhörning
Kassör Regina Gustafsson
Styrelseledamöter Runar Adamsson
Tommy Callmyr
Nils Johansson
Lars Lejon
Rose-Marie Lejon
Styrelsesuppleanter Magnus Enhörning
Leif Mogren
Siv Johansson
Roland Karlsson
Birgitta Stenström
Revisorer Klas Wiklund
Claes Bohlin
Revisorssuppleanter Leif Unosson
Lennart Eriksson
Övriga funktionärer
Arkivarie/samlingsvårdare
Tommy Callmyr
IT-Ansvarig
samt redaktör hemsidan
Rolf Adamsson
Studiekontaktombud Rose-Marie Lejon
Runar Adamsson
Uthyrning av hembygdsgården Regina Gustafsson
Försäljning av kol och tjära Lars Lejon
Runar Adamsson
Försäljning av takspån Tommy Callmyr
Lotteriansvarig Ulla Carlsson
Så här kan Du kontakta oss
Telefon 0584 – 47 20 45 eller
E-post [email protected]