Medlemskap

Bli medlem i Tiveds Hembygdsförening!
Vår förening har i dag drygt 300 medlemmar och vi vill gärna bli fler. Om du har tid, lust och kanske ibland kan delta i det praktiska arbetet, så skulle det glädja oss i föreningen.

Du är välkommen som medlem i vår förening.
Vår medlemsavgift är endast 75:- per medlem och år.
Vårt PG-konto är: 92 60 53-0, Tiveds Hembygdsförening.
Glöm inte att ange ditt namn och din adress.

Du kan även kontakta vår ordförande Ulla Carlsson tel: 0584 – 47 40 79.