Hantverk

Hantverk – det utförs med händerna.  Hantverkaren behärskar hela processen.  Hur bra resultatet, produkten,  blir beror helt av hantverkarens yrkesskicklighet, erfarenhet, förmåga och fallenhet  Ett försök att dela upp hantverket i kategorier finns på Wikipedia

Hantverk där man framställer en produkt.
Textilt hantverk

Hantverk där man tar fram en råvara

Tjärbränning

Hantverk där man gör redskap för att ta fram produkter.
Verktygsmakare – hur man gör en pump av en trädstam m m

Här kommer det att finnas undergrupper  för  de hantverk där vi försöker föra kunskapen vidare.