Visthusboden från Hägghemmet

Byggnaden ingick i fastigheten Häggehemmet 1:16, som under åren 1952-1966 ägdes och brukades av Valdemar Holm. Hembygdsföreningen köpte 1980 visthusboden av Domänverket som då ägde gården. Samma år monterades boden ned och byggde upp den i Dammtorp.

I visthusboden där förvarades livsmedel. Där fanns salttinorna där köttet förvarades innan frysboxen kom på 1950-talet. I taket finns den gamla kötthäcken från Åboholm. Här hängdes den köttet upp för råttorna inte skulle komma åt den.