Smedja från Skyttatorp

Smedjan har ursprungligen stått i Skyttatorp, där den använts under lång tid, men under senaste 30 åren fram till flytten 1969 hade den inte använts nämnvärt mycket, med följd av att den förföll. Ägaren, Nils Andersson, Askersund skänkte då smedjan till hembygdsföreningen. Ett omfattande restaureringsarbete gjordes när den monterades upp. Med flyttlasset från Skyttatorp följde också den gamla härden, en massiv granitsten.

Smedjan är den första industribyggnaden i trakten. Det var bröderna Adam och Anders Jonsson – AJS märkte de yxorna med. Smedjan var ganska stor och hade plats för två smeder med var sin gesäll. Smedjan hade dubbel härd och två bälgar. Utöver klyvyxor tillverkades många andra verktyg. Smederna var också behjälpliga med reparationer av allehanda verktyg.