Linbasta från Skirbråten

Linbastan stod ursprungligen i Skirbråten. Det var en gemensam basta för gårdarna i Skirbråten, Nordhult, Stenkullen samt Sörängen. Den stod på syskonen Agnes och Joel Karlssons gård.
Karl-Einar Andersson i Askersundsbyn köpte gården och skänkte bastan till hembygdsföreningen, som 1970 flyttade den till nuvarande plats. I samband med flytten kortades bastuskjulet av, då det inte gick att få plats med den. Bastuskjulet har varit dubbelt så långt. I bastan finns en lave att ställa linet på samt en ugn att elda i. Bastan är en gammal hustyp utan skorsten. Vid eldning i bastan tätas alla håligheter med mossa, för att håll värmen kvar där inne.

Några dagar i augusti varje år så eldas det i bastan, för att värma linet inför Tivedsdagen, 2:a söndagen i augusti, då linet bråkas, skäktas och häcklas för att sedan spinnas till garn.

Bildspel som visar olika moment i linberedningen