Göte Hellmans urklipp

Göte Hellman samlade under åren  1959-1984 tidningsartiklar om Tiveds hembygdsförening. Oftast saknas uppgift om hur vilken tidning artiklarna är hämtade. Nerikes Allehanda, Örebrokurrien, Skaraborgs läns tidning är troligtvis representerade i materialet. Det finns signerade artiklar av dels respektive tidnings journalister, dels till tidningarna insänt material av signaturer som G.H. m fl

Materialet har skannats sida för sida till PDF-filer. De flesta filerna innehåller tidningsklipp för ett års tid, utom den första filen som täcker åren 1959-1961. För några år finns material i två filer. I de fallen är det hela tidningssidor har separata filer gjorts.

Till klippboksfilerna finns ett index där artikelns rubrik är huvudingång. Här finns också ett ingång till de bilder som ibland finns med i artiklarna. Oftast finns en beskrivning av bilden samt ett personregistret där det finns namn de personer som finns på bilderna. drag

Här finns ett ut drag ur registret med publiceringsår, artikeltitel, namn på dem som finns på bilderna.  Kan tyvärr inte publicera artiklarna, vill du läsa dem får du höra av dig till Tiveds hembygdsförening.

.Register GH klippbok 1959-1984 uttdrag