Tröskning på gammalt vis

Tredje lördagen i september genomförs tröskning på gammalt vis vid Myrvälder i Tingstäde.

2017

Tröskningen den 16 september blev tyvärr inställd p g a tidsbrist och allt regn som påverkat skörden.

2016
Den 17 september kunde man få se hur man tröskade på gammalt vis. Vid Myrvälder rullades traktorer och maskiner från början av förra seklet fram för att visa hur tröskning gick till på den tiden. Med handknutna kärvar och stånkande maskiner genomfördes en lyckad tröskning och för de som var lite sugna fanns korv med bröd och fika att inta denna sensommarsoliga dag.

Tina MessingFotograf: Tina Messing

Tröskverk från 30-talet.

Mona NylundFotograf: Mona Nylund

Jennie och Lena har bullat upp vid Myrvälder i Tingstäde för att stilla besökarnas hunger.