Lägervägen

Lägervägen

Motivering till namnet: Vägslinga genom militärlägret som har anor från 1900-talets början. Tidigaste uppförda byggnaden är tvåvåningshuset intill den fridlysta misteln. Huset uppfördes 1904 och benämndes då Arbetarbaracken. Här inkvarterades arbetare som var sysselsatta med bygget av Skans 1, Tingstäde fästning.  Den intilliggande fd gymnastiksalen flyttades till Tingstäde 1906 frän Visborgsslätt. Där hade den sedan 1880-talet fungerat som mat- och idrottshall.


Förening:

Tingstäde Hembygdsförening

Skapad av: Tingstäde Hembygdsförening (2015-11-03 09:51:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tingstäde Hembygdsförening (2016-12-05 12:05:43) Kontakta föreningen