Bulverksvägen

Bulverksvägen

Motivering till namnet: Bulverket är ett begrepp långt utanför Gotlands gränser och har gjort Tingstädes namn känt.