Polhammars väg

Polhammars väg

Motivering till namnet: Anknytningen till Polhemsnamnet känns angelägen. Polhemsgatan och Polhemsplats finns redan i Visby. Däremot har namnet Polhammar inte blivit uppmärksammat. Familjen hette ju så när man ägde Nystugu och bodde där 1659-1669. Polhem är Christophers adlade efternamn långt senare.