Furbjärs 1:9 Polhemsgården

Polhemsgården är Tingstäde hembygdsförenings hembygdsgård. Den hette tidigare Nystugu och är en gård med gamla anor.
Man har spårat den till 1500-talet. Gården lades öde, eftersom man då slapp att erlägga skatt, men byggdes upp igen på 1600-talet. Den fick då namnet Nystugu - den nya stugan.

Ett intressant ägarnamn finns 1659-1669, Wulf Polhammar, far till Christopher Polhem. Utöver köpet av Nystugu övertog han arrendet av Furubjers såg och kvarn, som drevs med vattenkraft i Furubjersån.

Vid sekelskiftet 1700 ägs gården av lantmätaren och fendriken Carl Lantbom och det är sannolikt han som byggt nuvarande manbyggnad och flygel. Smedjan däremot är troligen från 1600-talet och fanns förmodligen redan på Polhammars tid.

Den siste private ägaren till gården hette Olof Nyberg och han fick sälja fastigheten till Kungl Maj:t och Kronan 1903 i samband med att Tingstäde fästning skulle byggas. Nystugu blev arrendegård, marken lades samman med granngården Furubjers och uthusen blev militära förråd.
Olof Nyberg och hans hustru Maria bodde kvar på gården tills Olof dog 1927. Maria flyttade då in i kammaren i flygeln och bodde där till 1937.

1953 inköptes manbyggnaden, flygeln och smedjan av hembygdsföreningen.


Förening:

Tingstäde Hembygdsförening

Skapad av: Tingstäde Hembygdsförening (2014-06-22 11:28:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tingstäde Hembygdsförening (2015-11-02 10:17:42) Kontakta föreningen